دانشجویان معماری کی توانند جزوه سازه های بتنی را از لینک های زیر دریافت کنند (در طول ترم مباحث تکمیل خواهد شد)

1- بخش فونداسیون

2- بخش سقف

3- بخش قالب بندی

4- مباحث کلاسی