دانشجویان عزیز می توانند جزوه درس مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی را از لینک زیر دانلود کنند