دانشجویان عزیز می توانند جزوه آموزشی خیلی خوب محاسبه مشخصات مقطع (مرکز سطح، ممان اینرسی و جداول اشتایل)  را از لینک زیر دانلود کنند.